การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด

ความก้าวหน้าด้านประสาทที่นำเสนอในวันนี้ช่วยขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด บนพื้นฐานทางชีวภาพของความรู้ความเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมโดยเน้นวัยรุ่นในปี “ความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นวิธีใหม่ในการระบุคนหนุ่มสาว

ที่มีความอ่อนไหวทางชีวภาพต่อการเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตดังนั้นเราจึงสามารถใช้กลยุทธ์การแทรกแซงได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านเงินทุนแห่งชาติ ได้แก่ สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการเสพสุราและโรคพิษสุราเรื้อรังและมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯหลายแห่ง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสมองของวัยรุ่น