ชาวปาเลสไตน์เรียกร้องเยรูซาเล็มตะวันออก

สถานะของกรุงเยรูซาเล็มเข้าสู่หัวใจของความขัดแย้งอิสราเอล – ปาเลสไตน์ ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์เรียกร้องเยรูซาเล็มตะวันออก ถูกยึดครองโดยอิสราเอลในสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐในอนาคต อธิปไตยของอิสราเอลเหนือกรุงเยรูซาเล็มไม่เคยได้รับการยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับสนธิสัญญาสันติภาพอิสราเอล – ปาเลสไตน์ในปี 2536

สถานะสุดท้ายของเยรูซาเล็มมีขึ้นเพื่อหารือในขั้นตอนหลังของการเจรจาสันติภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 อิสราเอลได้สร้างการตั้งถิ่นฐานอีกนับสิบแห่งซึ่งเป็นที่ตั้งของชาวยิวประมาณ 200,000 คนในกรุงเยรูซาเล็มตะวันออก เหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าอิสราเอลจะโต้แย้งเรื่องนี้ ในเดือนธันวาคมปีพ. ศ. 2560 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ลงมติอย่างเห็นได้ชัดในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อลงมติให้มีประสิทธิภาพในการประกาศให้สหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลว่าเป็นโมฆะและเรียกร้องให้มีการยกเลิก