ประชากรโคอาลาในเขตนิวเซาท์เวลล์กว่าร้อยละ 30 ตายจากเหตุไฟป่าออสเตรเลีย

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียกล่าวว่า ประชากรโคอาลามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ที่อาศัยอยู่ทางตอนกลางชายฝั่งตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลล์ของออสเตรเลียถูกฆ่าตายด้วยไฟป่าที่ยังคงลุกลามเผาไหม้พื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โคอาลาที่ตายจากไฟไหม้ป่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์อาจจะสูงถึง 8,400 ตัว ซึ่งพื้นที่ทางชายฝั่งตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลล์

เป็นที่อยู่อาศัยของโคอาลาจำนวน 15,000 – 28,000 ตัวก่อนหน้าวิกฤตไฟป่าในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประชากรโคอาลาในพื้นที่ดังกล่าวก็ลดลงกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ในช่วงตั้งแต่ปี 1990 -2010 องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาตินิวเซาท์เวลล์กล่าวว่า “ประชากรโคอาลากำลังลดลงอย่างช้าๆ ในช่วง 20 ปีที่ผ่าน ซึ่งพวกมันได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนหลายพันเฮกตาร์เพื่อทำการเกษตรและการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ ขณะที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบทางอ้อมกับการลดลงของพวกมันเช่นกัน สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทางตอนกลางชายฝั่งตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลล์เริ่มไหม้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ก่อนที่จะถูกประกาศยกระดับเป็นเรื่องฉุกเฉินและลุกลามไปยังพื้นที่ในรัฐวิคตอเรีย และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย