สำนักพระราชวังแถลงเจ้าชายแฮร์รี่-เมแกนเลิกใช้พระยศ-คืนภาษีเกือบ 100 ล้าน

สำนักพระราชวังอังกฤษออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน มาร์เคิล โดยเริ่มต้นจากแถลงการณ์ของ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ที่ระบุว่าหลังจากการพูดคุยมานานหลายเดือน และการหารือเมื่อเร็วๆ นี้ พระองค์รู้สึกยินดีที่สามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์ และยังเป็นการสนับสนุนต่อพระราชนัดดาและครอบครัวของเขา

แฮร์รี่ เมแกน และอาร์ชี จะยังคงเป็นสมาชิกที่ครอบครัวของเรามอบความรักให้อย่างที่สุดตลอดไป ข้าพเจ้าตระหนักดีถึงความท้าทายต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ จากการถูกจับจ้องอย่างมากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และสนับสนุนความปรารถนาของพวกเขา ที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากกว่านี้สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ยังมีพระราชดำรัสขอบใจบุคคลทั้งคู่ ต่อการทุ่มเททำงานทั่วประเทศ เครือจักรภพ และสถานที่อื่นๆ และภูมิใจกับการที่เมแกนปรับตัวเข้าเป็นหนึ่งของครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว