Month: November 2018

การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด

ความก้าวหน้าด้านประสาทที่นำเสนอในวันนี้ช่วยขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและปัญหาสุขภาพจิตรวมทั้งการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด บนพื้นฐานทางชีวภาพของความรู้ความเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมโดยเน้นวัยรุ่นในปี “ความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นวิธีใหม่ในการระบุคนหนุ่มสาว