news

พรรคการเมืองสื่อสารกับผู้สนับสนุนผ่านทางทุกช่องทาง

ผู้บริหารปาร์ตี้ของเขาเร็ว ๆ นี้จะมาพบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับวันนัดสังเวียนครั้งแรกของพรรคที่จัดขึ้นหลังการรัฐประหารปี 2014 นายภูธรรมกล่าวว่าผู้บริหารจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบและวันที่ของการชุมนุมและแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายกำหนดให้คู่กรณีแจ้ง EC ล่วงหน้าห้าวันก่อนที่จะถือคองเกรส